Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

BIẾN ĐỘNG CỬA SÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH HOLOCEN – HIỆN ĐẠI VÙNG VEN BIỂN CHÂU THỔ SÔNG CỬU LONG
Xem ảnh lớn


BIẾN ĐỘNG CỬA SÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH HOLOCEN – HIỆN ĐẠI VÙNG VEN BIỂN CHÂU THỔ SÔNG CỬU LONG


( Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ )

Nguyễn Địch Dỹ (Chủ biên), Doãn Đình Lâm, Phạm Quang Sơn, Vũ Văn Vĩnh, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Đặng Minh Tuấn

Giá: Gọi để biết giá

MỤC LỤC

Trang

 

Lời giới thiệu

3

Mục lục

5

Lời nói đầu

11

Chương 1. Quan điểm tiếp cận và các phương pháp nghiên cứu

13

Chương 2. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng ven biển châu thổ sông Cửu Long

17

Chương 3. Đặc điểm địa chất – địa mạo vùng ven biển châu thổ sông Cửu Long

43

Chương 4. Dao động mực nước biển và đặc điểm tướng đá cổ địa lý

69

Chương 5. Biến động cửa sông vùng ven biển châu thổ sông Cửu Long

129

Chương 6. Biến động môi trường trầm tích Holocen – hiện đại vùng ven biển châu thổ sông Cửu Long

205

Chương 7. Dự báo xu thế biến động cửa sông và môi trường trầm tích Holocen – hiện đại vùng ven biển châu thổ sông Cửu Long

217

Kết luận

238

Tài liệu tham khảo

239

Phụ lục hình, ảnh màu

242

 Sách đã xuất bản

  • Sách đã xuất bản

Tạp chí khoa học

  • Tạp chí khoa học


Tìm có chọn lọc
Xem giỏ hàng
Giỏ hàng hiện đang trống.